,annastradgardstjanst.se

Priser

Min timkostnad från 1 juli är 660 kr inkl moms. Gäller privatpersoner, ej inhyrd personal.

Maskinkostnad 65:-/tim inkl moms t.ex. gräsklippare, häcksax, motorsåg

Körersättning 60:-/mil inkl moms

Tippavgift för trädgårdsavfall till SYSAV är 350:-/lass inkl moms och släpavgift är 300 kr inkl moms

Jag innehar F-skattesedel.

 

För Skatteavdrag av hushållsnära tjänster gäller följande:

Använder mig av fakturamodellen, dvs att hushållsnäratjänster dras av direkt på fakturan.
Mer info på skatteverket.se

 

 

 

Tillbaka till Startsidan